zobraziť nákupný košík 0 ks 0,- €

Piccolino

Piccolino
Ponúkame vám tie najkvalitnejšie výrobky pre vaše malé ratolesti
Vyberte si z našej ponuky kvalitných licenčných výrobkov a vytvorte z detskej izbičky rozprávkové kráľovsto svojim princezničkám a princom
Viac o nás

Obchodné podmienky, Ako nakupovať

Pred nákupom si pozorne prečítajte obchodné podmienky.
Obchodné podmienky internetového obchodu www.piccolino.sk

 

Objednanie tovaru

Objednávky na jednotlivé druhy tovaru je možné realizovať prostredníctvom nákupného košíka v obchode. Pokiaľ z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na piccolino@piccolino.sk

Odoslaním objednávky sa táto stáva pre kupujúceho záväznou a zákazník zároveň súhlasí s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.piccolino.sk. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Po preverení dostupnosti tovaru a termínu dodania obdržíte potvrdenie objednávky zo strany www.piccolino.sk. Od tohto okamihu vzniká záväzný kúpno-predajný vzťah.

Storno objednávky

Záväzné objednávky je možné stornovať do 1 hodiny od momentu ukončenia objednávky formou:
- telefonicky na číslach:
- e-mailom na adresu: piccolino@piccolino.sk
Predávajúci má právo zrušiť záväznú objednávku, ak cena tovaru nebola uhradená riadne a včas dohodnutým spôsobom, alebo ak si kupujúci neprevezme tovar do dňa rezervácie.


Dodacie a platobné podmienky

Objednaný tovar je možné vyzdvihnúť osobne po telefonickom dohovore, nechať doručiť poštou alebo kuriérom.

CENA ZA DORUČENIE

1. pri nákupe do 100 €

- osobný odber (kamenný obchod Svidník) 0 €,
- doručenie poštou, platba za tovar cez účet 2 s DPH €,

- doručenie poštou, dobierka 4,50 s DPH €.

2.PRI NÁKUPE NAD 100 € ZA DOPRAVU NEPLATÍTE (neplatí pri doručení prostredníctvom kuriéra, pri nábytku a kobercoch s rozmerom nad 200 cm)!

Spôsob platby

Kupujúci za tovar zaplatí v mene EURO (prípadne inej mene) spôsobom dohodnutým v objednávke, a to:

- platbou v hotovosti pri osobnom prevzatí,

- dobierkou - za tovar platí pri prevzatí,

- úhradou na účet bankovým prevodom.

Pri platbe uvádzajte vždy ako variabilný symbol číslo faktúry, resp. zálohovej faktúry.

Kupujúci za objednaný tovar zaplatí spôsobom, akým si vyberie pri objednávacom formulári. Má možnosť platiť dobierkou (tovar vyplatí na pošte alebo kuriérovi) alebo prevodom, kedy mu prídu všetky potrebné údaje na platbu na mail spolu so súpisom objednaného tovaru.
Ak si vyberiete možnosť - platba prevodom na účet:
!!! POZOR !!! POČKAJTE S PREVODOM POKIAĽ VÁS NEBUDEME KONTAKTOVAŤ,
a potvrdíme, že Vami objednaný tovar Vám vieme v krátkej dobe dodať.

Dodacie lehoty

Objednávka tovaru sa spracováva v priebehu 1-2 dní, pričom o vybavení objednávky budete informovaný e-mailom alebo telefonicky. Ak platíte prevodom na účet, doba spracovania začína plynúť až po poukázaní čiastky na náš účet.

Doba expedície sa štandardne pohybuje v rozmedzí 1-10 dní v závislosti od skladových zásob resp. v závislosti od skladových zásob našich dodávateľov. Pri každej položke je udaná dodacia lehota. Táto doba sa môže v určitých prípadoch predĺžiť. V takom prípade upozorníme kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty a v prípade, že mu predlžená doba nevyhovuje, má možnosť stornovania objednávky. K expedičnej dobe treba ešte pripočítať čas potrebný na doručenie. Pri zaslaní tovaru poštou je tento čas približne 2-5 dní.

 

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované.

Právo na zmenu ceny
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky. Ak je v čase expedovania cena tovaru nižšia ako na potvrdenej objednávke, tovar je predávajúcemu dodaný za platnú cenu v okamihu expedovania. Pokiaľ je predajná cena vyššia ako cena uvedená na objednávke, je kupujúci o tom informovaný a situácia sa rieši po vzájomnej dohode kupujúceho s predávajúcim.

Nadobudnutie tovaru
- Pri osobnom prevzatí tovaru kupujúci obdrží doklad (faktúru, príjmový pokladničný doklad, poprípade záručný list ) k prevzatému tovaru,
- V prípade zaslania tovaru prepravnou spoločnosťou, alebo poštou bude faktúra a záručný list zaslaný spolu s tovarom,
- Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia kupujúcim pri osobnom odbere, resp. okamihom jeho odberu dopravnou spoločnosťou,
- Akékoľvek nedostatky zásielky, alebo neúplnosť dokumentov je kupujúci povinný oznámiť ihneď pri preberaní tovaru, inak sa tovar považuje za riadne dodaný,
- Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplneho zaplatenia.


Dodacie (dopravné) podmienky
* Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný prekontrolovať stav zásielky (počet a neporušenosť balíkov) a odmietnuť prevzatie neúplnej, alebo poškodenej zásielky.
* Neúplnu alebo poškodenú zásielku je ihneď nutné oznámiť predávajúcemu na telefónne číslo 0905/585 037.

Spísať s dopravcom zápis o škode a tento zápis do 24hodín zaslať mailom na piccolino@piccolino.sk, poprípade kópiu zaslať poštou.
* Skrytú vadu zásielky (spôsobenú prepravou) je zákazník povinný oznámiť dopravcovi bez odkladu, najneskôr však do 3 dní od dátumu prevzatia zásielky a vyžiadať si spísanie zápisu o škode. Pokiaľ táto zásada nebude dodržaná, má dopravca právo reklamáciu zamietnuť.
* Dopravca má právo presvedčiť sa o skutočnom stave poškodenia, alebo čiastočnej straty zásielky. Z tohto dôvodu nesmie zákazník s poškodenou zásielkou akýmkoľvek spôsobom manipulovať a je povinný zachovať obal , v ktorom mu bola poškodená zásielka doručená.
* K cene tovaru je účtované prepravné podľa bodu "Ceny poštovného".
* Predávajúci neberie na seba zodpovednosť za omeškanie dodávky tovaru spôsobenú meškaním kuriérskej služby.

Reklamácie

Reklamácia chýb tovaru zistených počas záručnej doby sa riadi reklamačným poriadkom, ktorý nájdete na našej stránke (pozri „reklamácie a záruka").

Vrátenie tovaru

V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) môžete tovar zakúpený v našom internetovom obchode vrátiť do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote jeho list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.Toto právo platí aj v prípade, ak si zákazník tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predajcu.
Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný (vrátane záručného listu, návodu a pod.), nepoužitý a nepoškodený. Vrátenie tovaru nám oznámte vopred a uveďte. akým spôsobom bude tovar doručený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý.

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote 7 dní, prosíme Vás o dodržanie týchto podmienok:

Kontaktujte nás, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu pre vrátenie peňazí. Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu dodaciu adresu Predajňa PICCOLINO, Obchodný dom Profit, Sov. hrdinov 627, 089 01 Svidník a to za nasledujúcich podmienok:
tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
tovar nesmie byť poškodený,
tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.)
tovar prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku),
pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme na Váš účet (najneskôr do 7 pracovných dni) po fyzickom obdržaní tovaru,
v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho.
Reklamácia

Reklamácia chýb tovaru zistených počas záručnej doby sa riadi reklamačným poriadkom.

Uplatnenie reklamácie v záručnej dobe

Ak zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, zistené chyby nám oznámte čo najskôr e-mailom (reklamacie@slnieckovo.sk), telefonicky alebo písomne na uvedené kontakty. Reklamácia by mala obsahovať nasledovné informácie:

- názov a typ tovaru, ktorý reklamujete,

- dôvod reklamácie (popis vady),

- dátum nákupu - číslo objednávky.

Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, bežným opotrebením veci, nesprávnym použitím a zaobchádzaním, nesprávnym ošetrovaním či prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach.
Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu alebo autorizovanému záručnému servisu (v prípade reklamácie školských tašiek a vakov prosíme vrátiť aj visačku od výrobku). O vybavení reklamácie Vás budeme priebežne informovať.

Záručná doba

Záručná doba poskytovaná pri predaji je 24 mesiacov odo dňa nákupu, pokiaľ predávajúci nestanoví dlhšiu dobu. Záručná doba začína plynúť dňom predaja. Zistíte ho na doklade o kúpe - faktúra, pokladničný blok, dodací list... Tento doklad si preto starostlivo uchovajte.

 


 

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 

Nakupujúci - spotrebiteľ - má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na lenka.stecenkova@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

 


 

Prvou fázou pri nakupovaní v internetovom obchode je REGISTRÁCIA, ktorá Vám zaberie minimum času. Po zaregistrovaní sa a prihlásení cez login a heslo, môžete začať nakupovať.

1. Vyberte si tovar

- Na základe Vami zvolenej kategórii v menu (posteľná bielizeň, svietidlá, dekorácie a pod.) si zvolíte v ľavom menu konkrétnu podkategóriu a v nej tovar, o ktorý máte záujem.
- Cez vyhľadávanie, kde si môžete zadať názov, kde si môžete vyhľadať tovar na základe konkrétneho názvu výrobku alebo podľa výrobcu a iných produktov, kategórie, ale i podľa popisu, či výrazu.


2. Vloženie tovaru do košíka

Ak ste už rozhodnutý s výberom, tak pridáte tovar do košíka, kde si môžete zadať presný počet kusov. Po zadaní počtu kusov sa Vám kliknutím na „Kúpiť" daný tovar uloží do Vášho nákupného košíka.


3. Odoslanie objednávky

Ak máte už vybraný tovar vložený do košíka, prejdite na sekciu NÁKUPNÝ KOŠÍK kliknutím na košík v pravej časti, nad bannerom.
Ak chcete uskutočniť objednávku musíte vyplniť všetky potrebné údaje (spôsob dopravy, spôsob platby a adresu) na spracovanie objednávky. V prípade, že ste fyzická osoba - podnikateľ alebo právnicka osoba tak vyplňujete aj údaje o názve firmy, IČO a DIČ. Ak fakturačná adresa sa nezhoduje s dodacou adresou, tak uveďte aj dodaciu adresu a tovar Vám bude zaslaný na dodaciu adresu.

- Ak nakuputeje po prvýkrát, tak je potrebná registrácia nového užívateľa kliknutím na "REGISTRÁCIA". V registrácii nájdete všetky potrebné pokyny.
- Ak nakupujete po druhýkrát a viac, tak ste v našom e-shope ako registrovaný užívateľ a na spracovanie objednávky Vám stačí vyplniť meno (login) a heslo. V tomto prípade sa Vám všetky Vaše údaje vygenerujú z predošlého nákupu.

Potvrdením obchodných podmienok a stlačením OBJEDNAŤ súhlasite s obchodnými podmienkami spoločnosti a stávate sa našim zákazníkom a Vám a Vašej objednávke venujeme najvyššiu prioritu.


4. Realizácia objednávky

Ihneď po odoslaní objednávky ste v našej starostlivosti a naši zamestnanci Vás budú kontaktovať o priebehu objednávky (telefonicky alebo e-mailom). O priebehu nákupu ste po celú dobu informovaný tiež mailom.
Všetky objednávky, ktoré presiahnú hodnotu 332 eur, budú telefonicky preverované. Preto Vás prosíme o diskrétnosť a pri vyplňovaní udávať správny telefonický kontakt.


5. Doprava a platba tovaru

Doprava je zapezpečovaná troma spôsobmi cez:
- Slovenkú poštu,
-
Kuriéra,

- Osobne v kamennom obchode

Bežné rozvozné hodiny kuriéra sú medzi 8.00 až 16.00 a to vždy v závislosti od zadania dodacieho miesta.

Najlacnejším spôsobom je Slovenská pošta. Tovar si môžete vyzdvihnúť aj osobne v našom kamennom obchode vo Svidníku

Platbu tovaru môžete uskutočnovať troma spôsobmi.
- V hotovosti priamo v kamennom obchode
- Dobierkou, kedy sa tovar platí priamo dovozcovi.
- Prevodom na náš účet vedený v OTP banke.


6. Sledovanie objednávok

Všetky objednávky, ktoré ste v minulosti vykonávali v našom Piccolinoshope sú uložené v systéme a môžete ich sledovať pod vašim menom (login) a heslom.
Ak si chcete pozerať HISTÓRIU vašich objednávok tak sa prihláste sa cez meno (login) a heslo.

Prihlásenie

Novinky

Spoločenské šaty doplnené
Nové spoločenské šaty......nech sa svet točí
viac
Prechodné vesty UNISEX
Štýlové prechodné vesty UNISEX v troch sviežich farbách
viac
Tikiri kaučukové hryzátko
Skvelým darčekom pre bábätko je aj hryzátko z prírodnej gumy, príjemné farby, rôzne motívy
viac
Štýlové silonke pre malé slečny
Aj keď to tak nevyzerá, začala jar a k nej patria krásne farebné nôžky. Naskladnili sme krásne silonkove novinky.
viac
Kinetický piesok
Skvelá zábava počas upršaných studených dní.
viac
NOVÉ motívy Zdravých fliaš
Neviete akým darčekom by ste potešili svoje ratolesti a príbuzných?
Zdravou fľašou nič nepokazíte!
Skvelý darček pre deti aj dospelých!
viac

Najpredávanejšie

Posteľná bielizeň Princess
     Obliečky pre deti s licenčným vzorom sú vyrobené zo 100% bavlny. Oceníte praktické zapínanie na...
viac
Hrajúca sviečka s fontánou - ružová
Úžasná dekorácia na tortu - tortová sviečka, ktorá pri zapálení rozvinie svoje lupienky, na lupienko...
viac
Hrajúca sviečka s fontánou - modrá
Úžasná dekorácia na tortu - tortová sviečka, ktorá pri zapálení rozvinie svoje lupienky, na lupienko...
viac
Tortová fontána
Tortová fontána vyčarí nezabudnuteľnú atmosféru a krásny efekt, ktorý ocenia deti, ale aj dospelí.Dĺ...
viac
Detské medaile - 3 kusy
Skvelý tip na detské súťaže.  ...
viac
Labyrint
  Hra, pri ktorej sa trasú steny! Napínavá až na zbláznenie. Posúvajte chodby pri ceste za pokladmi,...
viac
Pančusky Agátka ROSSO
Detské pančuchové nohavice z prírodného materiálu. Jednofarebné s jemnou štruktúrou zvislých prúžkov...
viac